การประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนข้อมูลและข้อเสนอในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

การประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนข้อมูลและข้อเสนอในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันพัฒนะระบบขนส่ง
สาธารณะของจังหวัดภูเก็ต โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต และสมาคมผู้บริโภคสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนข้อมูลและข้อเสนอในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต  ณ ห้องประชุม บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการและร่วมกันหาแนวทางในการการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่ที่ปลอดภัยและเป็นธรรมของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคภาคใต้ ซึ่งมีหน่วยงานและองค์กรที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และตัวแทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภค
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน