ข่าวประชาสัมพันธ์ :: มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 พ.ย.64

เมื่อ 6 พ.ย.64 เฟสบุ๊คแฟนเพจ สมาคมประชาสังคมชุมพร ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร – ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร รองอธิการบดี สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรและคณะฯ ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดแถลงข่าว งานมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค (ครั้งที่ 3) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–12 พฤศจิกายน 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านข้าวไร่ วิถีการจัดการข้าวไร่ของแต่ละภูมิภาค ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านข้าวไร่ร่วมกัน ทั้งรูปแบบการปลูกเพื่อบริโภค การปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่กับการรับมือภาวะวิกฤติ อีกทั้งการนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชามาใช้ร่วมกับการปลูกข้าวไร่ การเพิ่มศักยภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านข้าวไร่ทำให้มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถช่วยให้ภาคการเกษตรยกระดับอาชีพที่มีฐานะเศรษฐกิจดีขึ้น ก่อให้เกิดความเข้มแข็งที่ส่งผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมตักบาตรข้าวใหม่ แห่กลองยาวพิธีแห่ข้าวใหม่ การเสวนา ในหัวข้อ ข้าวไร่กับการรับมือภาวะวิกฤติและ หัวข้อ หุ้นส่วนความร่วมมือข้าวไร่สู้วิกฤต 4 ภาค ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทานข้าวไร่ วิถีการจัดการข้าวไร่ 4 ภาค เรียนรู้พันธุกรรมและระบบการปลูก มาตรฐานและการตลาด ด้านเทคโนโลยีการเตรียมดิน การปลูก โดรนสำหรับการเกษตร เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ เครื่องแปรรูปข้าว เวทีแลกเปลี่ยนทิศทางของข้าวไร่ในอนาคต” 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: แฟนเพจสมาคมประชาสังคมชุมพร

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน