ข่าวปลอมเบอร์ 1 “ออมสิน” ปล่อยสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า พร้อมเช็ก 10 อันดับข่าวปลอม…

หลอกไม่หยุด!! ดีอีเอส สรุปสถานการณ์ข่าวปลอมรอบสัปดาห์ พบเฟคนิวส์อ้างชื่อสถาบันการเงินเปิดให้สินเชื่อกู้เงินแบบให้เปล่า-ผ่อนต่ำ รองลงมาไปรษณีย์ไทยส่ง SMS แจ้งพัสดุถูกตีกลับ พร้อมแนบบลิงก์ชำระค่าบริการ กลโกงมิจฉาชีพใหม่…

ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมระหว่างวันที่ 17-23 มี.ค. 66 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 3,271,902 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 253 ข้อความ แบ่งเป็นข้อความที่มาจาก Social listening จำนวน 205 ข้อความ ข้อความที่มาจาก Line Official จำนวน 44 ข้อความ ข้อความที่มาจาก Website จำนวน 4 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 146 เรื่อง …

ทั้งนี้ ดีอีเอสได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจ เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ข่าวปลอมเรื่องนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศจำนวน 69 เรื่อง กลุ่มที่ 2 ข่าวปลอมเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย จำนวน 62 เรื่อง กลุ่มที่ 3 ข่าวปลอมเรื่องภัยพิบัติ จำนวน 10 เรื่อง กลุ่มที่ 4 ข่าวปลอมเศรษฐกิจ จำนวน 5 เรื่อง สำหรับข่าวปลอมทั้ง 4 กลุ่มมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องโควิค-19 จำนวน  1 เรื่อง

“เมื่อพิจารณาข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจลำดับต้นๆ ในสัปดาห์นี้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวปลอมหลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างชื่อและโลโก้ ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า ผ่านเพจ GSB Thailand Easy วงเงิน 20,000-500,000 บาท ขณะที่ข่าวปลอมไปรษณีย์ไทย ส่ง SMS แจ้งว่ามีพัสดุตกค้างและถูกตีกลับ พร้อมแนบลิงก์หลอกโห้โอนชำระค่าบริการ เพื่อดูดข้อมูล ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงอยากเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และควรติดต่อไปยังผู้ให้บริการที่ถูกอ้างชื่อถึงก่อนตัดสินใจโอนเงิน เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน” ดร.เวทางค์ กล่าว …

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน