จับมือ อย. รุกงานเตือนภัย พัฒนาระบบเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย

สภาองค์กรของผู้บริโภค มุ่งประสานความร่วมมือกับกองอาหาร อย. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

วันนี้ (19 ธันวาคม 2565) ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ประธานอนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) กล่าวว่า จากประเด็นปัญหาในปัจจุบันที่คนไทยพบปัญหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลากไม่ถูกต้อง หรือผลิตภัณฑ์อาหารถูกเพิกถอนทะเบียน อย. ไปแล้วแต่ยังมีวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับอาหารไม่ปลอดภัย ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ร่วมประชุมกับ ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“การร่วมมือในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกจะช่วยยกระดับมาตรฐานในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้การทำงานเชิงรุก ส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างไร้รอยต่อ เพื่อเตือนภัยผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที” ภาณุโชติ กล่าว

ภก.ภาณุโชติ กล่าวอีกว่า รวมถึงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย เช่น หากพบผลิตภัณฑ์อาหารที่อันตราย จะทำให้สามารถแจ้งเตือนภัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบติดตามสินค้าหลังอนุญาตให้วางจำหน่าย (Post-Marketing) โดยส่งต่อข้อมูลกลับไปยังจังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้ติดตามต้นตอและแหล่งผลิตได้ ซึ่งหน่วยงานอาจจะพบว่าระบบการเฝ้าระวังส่วนใดที่ยังมีช่องโหว่อยู่ และจะทำให้สามารถอุดรูรั่วและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเตือนภัยให้รวดเร็วและทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้นได้ อีกทั้งยังมีการสร้างความร่วมมือเพื่อจัดทำแผนการเฝ้าระวังร่วมกัน เช่น แผนการเก็บตัวอย่าง (โมเดลผักและผลไม้) อีกด้วย

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน