“ชัยวุฒิ” เผย PDPA ลดการโทร.กวนใจ-ขายประกันน้อยลง

 

รมว.ดีอีเอส ชี้หลังมีผลบังคับใช้กฎหมาย PDPA ส่งผลต่อการโทร.ก่อกวนขายสินค้าและบริการโดยที่ประชาชนไม่ยินยอมลดน้อยลงกว่า 90% ส่วนปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องทำใจเหตุเป็นกระบวนการต่างชาติ ย้ำเอสเอ็มอีได้รับการยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายลูก แต่ยังต้องรักษาข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวภายในงานเสวนาจิบน้ำชา ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อ “ไขข้อข้องใจ PDPA ในทุกมิติ” จัดโดยชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอทีพีซี) ว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการประกาศบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ทำให้การโทร.ขายประกัน หรือ ขายสินค้าและบริการแบบที่ประชาชนไม่คาดคิดน้อยลง 90% เพราะกลัวผิดกฎหมายหากประชาชนไม่ได้ยินยอมให้ข้อมูลไว้ ส่วนเรื่องปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพเหล่านี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยเพราะเป็นการทำงานจากต่างประเทศ

PDPA มีเจตจำนงชัดเจนที่ต้องการให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในขณะเดียวกัน มุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายน้อยที่สุด สะท้อนการเริ่มบังคับใช้ในช่วงแรกที่ไม่ควรเป็นภาระมากเกินไป เน้นการให้ความรู้และตักเตือนจากการเร่งรัด มีเรื่องการผ่อนปรน PDPA สำหรับเอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชน และเรื่องการผ่อนปรนโทษที่เน้นการตักเตือนด้วย แต่เอสเอ็มอีต้องมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่ให้รั่วไหล เช่น การเก็บแฟ้มข้อมูลให้ดี หรือมีการตั้งรหัสการเข้าถึงข้อมูลแบบรัดกุม เป็นต้น

สำหรับ (ร่าง) ประกาศชุดแรกที่รับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เห็นชอบและอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ฉบับ 1.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. … 2.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … 3.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … และ 4.(ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการบังคับและพิจารณาลงโทษทางปกครอง พ.ศ. … นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายลูกที่สำคัญอีก 4 ฉบับจะทยอยประกาศบังคับใช้ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการเรื่องกฎหมายลูกทั้งหมด 8 ฉบับภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน