หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกลไกเขตพื้นภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับหน่วยงานประจำจังหวัดสตูล

วันนี้ 06-02-65 หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกลไกเขตพื้นภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับหน่วยงานประจำจังหวัดสตูล ณ สำนักงานสมาคมผู้บริโภคสตูล อ.ละงู จ.สตูล โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยฯ ตามแผนภารกิจ เช่น การบริหารจัดการ กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การสื่อสาร เกิดการวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
&&กลไกเขตพื้นที่ ได้มีการแนะนำระบบการจัดการเอกสารการเงิน บัญชี และได้สร้างความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบดูแลการจัดทำเอกสาร&&เจ้าหน้าที่รับเรื่อง หน่วยงานฯ สงขลา ได้แลกเปลี่ยนระบบขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ระบบการจัดการรายงาน ระบบเอกสารองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนร่วมกัน &&ระบบการสื่อสาร การจัดการเพจ
 
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน