ผู้บริโภคร้อง สอบ. ขอให้ รพ.เอกชนคืนเงินจอง ‘โมเดอร์นา’

 

จากการที่โรงพยาบาลเอกชนเปิดให้ประชาชนจองวัคซีนทางเลือกโควิด – 19 ยี่ห้อโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 4 ล้านโดส จะเริ่มทยอยส่งมอบและเริ่มฉีดในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม) แต่ขณะนี้วัคซีนทางเลือกดังกล่าวถูกเลื่อนการส่งมอบออกไปอีกนั้น

เมื่อ 28 ต.ค.64 นางสาวสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภค (สอบ.) กล่าวว่า ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) สอบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่สั่งจองวัคซีนยี่ห้อโมเดอร์นา กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค จำนวน 3,300 บาท ซึ่งในสัญญาระบุว่าผู้ที่จองวัคซีนจะได้ฉีดในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2564 แต่จนขณะนี้ยังไม่มีการเรียกให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน

อีกทั้งยังมีแถลงการณ์จากองค์กรเภสัชและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่ออกมายืนยันว่าวัคซีนยี่ห้อดังกล่าวอาจไม่สามารถนำเข้ามาได้ทันภายในเดือนตุลาคม 2564 นี้ ทำให้ผู้บริโภครายดังกล่าวไม่ต้องการที่จะรอวัคซีนอีกต่อไป จึงต้องการบอกเลิกสัญญาและขอให้โรงพยาบาลคืนเงินจองวัคซีน

รองเลขาธิการ สอบ. กล่าวอีกว่า กรณีการสั่งจองวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ทั้งที่ตามสิทธิผู้บริโภคที่กำหนดไว้นั้น ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา ซึ่งการสั่งจองวัคซีนก็เป็นการทำสัญญาลักษณะหนึ่งเช่นเดียวกัน

ดังนั้น เมื่อไม่มีการส่งมอบตามกำหนดเวลาและไม่เป็นไปตามที่สัญญาไว้ ผู้บริโภคจึงสามารถบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนเต็มจำนวนตามที่ชำระไปได้ตามสิทธิโดยชอบธรรมที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง

สอบ. ที่ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้บริโภคและมีอำนาจในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 พบว่า ขณะนี้มีผู้บริโภคหลายรายที่ต้องการขอคืนเงินจองวัคซีน ดังนั้น สอบ. จึงขอให้โรงพยาบาลคืนเงินจองให้กับผู้บริโภคโดยเร็ว เมื่อมีการร้องขอบอกเลิกสัญญาที่จะไม่รอวัคซีนอีกต่อไป

หากผู้บริโภคคนใดพบปัญหาไม่สามารถบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนได้ สามารถร้องเรียนมาที่ ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) สอบ.
อีเมล : tcc.complaint@thaiconsumerscouncil.org
โทรศัพท์ : 081 134 9216
หรือ inbox Facebook : สภาองค์กรของผู้บริโภค

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน