ศาลอุทธรณ์สั่งรับคดี “กระทะโคเรียคิงโฆษณาเกินจริง” เป็นคดีกลุ่ม

ผู้บริโภคเฮ! ศาลสั่งรับ “คดีกระทะโคเรียคิงโฆษณาเกินจริง” เป็นคดีกลุ่ม โดยจำกัดขอบเขตของกลุ่มบุคคลเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่ซื้อกระทะโคเรียคิงรุ่นไดมอนด์และรุ่นโกลด์ภายใน 17 พ.ค. 60 และยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย

จากเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.60 ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อกระทะโคเรียคิง จำนวน 72 ราย ได้ยื่นฟ้อง บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด ผู้นำเข้ากระทะยี่ห้อดังกล่าว เป็นคดีผู้บริโภค และขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ต่อศาลแพ่ง โดยเรียกเงินคืนและค่าเสียหาย รวมเป็นเงิน 1,650 ล้านบาท เหตุโฆษณาเกินจริงและสินค้าไม่เป็นไปตามโฆษณา โดยเมื่อ 19 ต.ค.63 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และโจทก์ยื่นคำแก้อุทธรณ์แล้ว ล่าสุดศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังคำพิพากษาชั้นไต่สวนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม เมื่อ 23 ก.พ.65 ที่ผ่านมา

นางสาวณัฐวดี เต็งพานิชกุล นักกฎหมายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษารับคดีโคเรียคิงเป็นคดีกลุ่ม เนื่องจากอุทธรณ์ของจำเลยเป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย และเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลคดีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง โดยกำหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิกกลุ่ม คือ ผู้ที่ซื้อกระทะโคเรียคิงรุ่นไดมอนด์และรุ่นโกลด์ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงมีคำสั่งห้ามจำเลยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคตามฟ้องในการโฆษณาจำหน่ายกระทะโคเรียคิง และผู้ซื้อยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากผู้ประกอบการ โดยโจทก์จะต้องวางเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์และคำบอกกล่าวสมาชิก จำนวน 1 แสนบาท เพื่อแจ้งคำบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มทราบ โดยกำหนดนัดพร้อมครั้งต่อไป เพื่อตรวจพยานหลักฐาน และกำหนดวันสืบพยาน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

โดยผู้บริโภคที่ซื้อกระทะภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากผู้ประกอบการ สามารถนำหลักฐานการซื้อ ติดต่อได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทรศัพท์ : 02-2483737 Line id : @ConsumerThai ช่องทาง inbox FB เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หรือร้องทุกข์ออนไลน์ที่ www.consumerthai.com

ที่มา: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน