สคบ. เตรียมเรียก ‘ศรีสวัสดิ์’ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีสินเชื่อบ้านและที่ดินไม่จดจำนอง

จากกรณีที่ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรณีการให้บริการสินเชื่อบ้านและที่ดินไม่จดจำนอง ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 2014 จำกัด ที่ทำสัญญาไม่เป็นธรรมและเอาเปรียบผู้บริโภค โดย สอบ.เรียกร้องให้ สคบ. ตรวจสอบการโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่ส่งมอบสัญญาให้ผู้บริโภคนั้น

ล่าสุด สคบ. มีหนังสือตอบกลับมาที่ สอบ.แล้ว โดยระบุว่า ทาง สคบ. ได้มีหนังสือให้บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินที่ทำกับผู้บริโภคแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2544

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สอบ.จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน