สมาคมผู้บริโภคสงขลาและตัวแทนผู้บริโภค ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภาค4 สงขลา คัดค้านการควบรวมกิจการโทรคมนาคม ทรู-ดีแทค และขอให้กสทช. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตามที่ระบุในกฎหมาย ในฐานะองค์กรอิสระที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลให้เกิดการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

สมาคมผู้บริโภคสงขลาและตัวแทนผู้บริโภค ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภาค4 สงขลา คัดค้านการควบรวมกิจการโทรคมนาคม ทรู-ดีแทค และขอให้กสทช. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตามที่ระบุในกฎหมาย ในฐานะองค์กรอิสระที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลให้เกิดการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
เพราะหากเกิดการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่างบริษัท DTAC และ TRUE จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ได้แก่
1.ราคาค่าบริการที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในระยะยาวเฉลี่ยร้อยละ 12 และอาจจะสูงถึงร้อยละ 244.5 หากไม่มีการแข่งขัน
2.ขัดต่อหลักสิทธิผู้บริโภคในการมีตัวเลือกของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่น้อยลงจนอาจทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัลและ
3. ค่าGDP จะลดลงประมาณ0.05 % – 1.99 %ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 0.05 % – 2.07 %
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะประเด็นการผูกขาดทำให้ผู้บริโภคขาดอำนาจต่อรอง โดยลดทางเลือกเหลือผู้ประกอบการเพียง 2 รายใหญ่ จึงขอให้ กสทช.ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา60 ที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ จึงต้อป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระต่อผู้บริโภคเกินจำเป็น
และขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกคนแสดงพลัง ไม่เอาควบรวมทรู-ดีแทค ผ่านการร่วมลงชื่อรณรงค์ต่อต้านการผูกขาดทางการค้ากรณีการควบรวมกิจการระหว่างทรูและดีแทค ได้ที่ https://bit.ly/3SgV2yd และร่วมกันติดแฮชแท็ก #หยุดผูกขาดมือถือ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน