สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ลงพื้นที่สนับสนุนการเตรียมข้อมูลองค์กรของผู้บริโภค ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มกราคม 2565 สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้ลงพื้นที่สนับสนุนการเตรียมข้อมูลองค์กรของผู้บริโภค ครั้งที่ 1 โซนคาบสมุทร มีองค์กรผู้บริโภคที่เข้าร่วม 4 อำเภอ คือ
1.เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอระโนด
2.เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอกระแสสินธุ์
3.เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสทิงพระ
4.เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสิงหนคร

 

📑📑เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์การทำงานขององค์กรผู้บริโภคในพื้นที่
📑📑เพื่อเตรียมข้อมูลองค์กรของผู้บริโภค ในการยื่นจดแจ้งองค์กรของผู้บริโภคและเตรียมรับการประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ และร่วมเสนอแนะต่อการเตรียมข้อมูลของพื้นที่ให้สมบูรณ์ต่อไป
📋แต่ละพื้นที่ยังมีการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระดับตำบล ชุมชน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ขาดความต่อเนื่องการเชื่อมงานในระดับอำเภอหรือวงกว้างได้
📔📑การจัดเตรียมข้อมูล จัดระบบเอกสาร แต่ละองค์กรสามารถจัดทำเพิ่มเติม ตามเกณฑ์การประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ 11 ข้อ เพื่อให้สมบูรณ์ต่อไปได้ รวมทั้งผลการดำเนินงานของพื้นที่ด้วย
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน