สมาคมผู้บริโภคสตูล เปิดเวทีรับฟังปัญหาผู้บริโภค อ.ทุ่งหว้า – ละงู

 

เมื่อวันที่ 28 – 29 ธ.ค.64 สมาคมผู้บริโภคสตูล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคระดับพื้นที่อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล พบสถานการณ์ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องด้านบริการสุขภาพ การซื้อสินค้าออนไลน์ การบริการสาธารณะ SMS ทวงหนี้ ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

 

 

 

ที่มา: แฟนเพจสมาคมผู้บริโภคสตูล

 

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน