หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ จัดการประชุมหน่วยงานประจำจังหวัดภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานรับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ จัดการประชุมหน่วยงานประจำจังหวัดภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานรับเรื่องร้องเรียน
✳️เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
✳️เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานประจำจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หน่วยงานประจำจังหวัดทั้งสามหน่วย ได้นำเสนอข้อมูลและร่วมกันการแลกเปลี่ยน ดังนี้
✅สรุปเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมกราคม 2566
– สรุปรวมเชิงปริมาณ / ช่องทางที่มาของเคส
– สถานการณ์การจัดการแก้ไขปัญหา
– ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
✅เคสร้องเรียนมีความซับซ้อนยากต่อการจัดการ (อย่างน้อย 1 กรณี)
โดยมีเจ้าหน้าที่สภาองค์กรของผู้บริโภค จากฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเคสด้วย
หน่วยงานประจำจังหวัดทั้งสามหน่วย อยากให้มีวงแลกเปลี่ยนร่วมกับทนายความที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มเติมมุมมองของนักกฏหมาย และให้จัดการแลกเปลี่ยนกระบวนการ สองเดือนครั้ง
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน