หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ จัดประชุมทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมจังหวัดชุมพรและปัตตานีในการเป็นหน่วยงานประจำจังหวัด

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ จัดประชุมทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมจังหวัดชุมพรและปัตตานีในการเป็นหน่วยงานประจำจังหวัด
✳️ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมของจังหวัดชุมพรและจังหวัดปัตตานีในการเป็นหน่วยงานประจำจังหวัด
✳️ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความพร้อมในการเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดจากแบบกรอกข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการขึ้นเป็นหน่วยงานประจำจังหวัด
✅ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานและทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมต่างๆ ซึ่งทั้งสองจังหวัดอยู่ระหว่างการยื่นจดแจ้งองค์กรให้ผ่าน อกผ.3 และเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ในการขึ้นเป็นหน่วยงานประจำจังหวัด โดยอ้างอิงระเบียบสภาองค์กรของผู้บริโภค ในการจัดตั้งหน่วยงานประจำจังหวัด
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน