อบรมหลักสูตรเยาวชนเท่าทันการเงิน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จ.สงขลา

สถานทูตสหรัฐอเมริกา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วม อบรมหลักสูตรเยาวชนเท่าทันการเงิน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565

           

โดยหลักสูตรมีหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย
📍หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ผู้บริโภคคือใครและสิทธิผู้บริโภค
📍หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้เรื่องการหาเงินโจทย์ตย.หาเงินไปดูคอนเสิร์ตและ เริ่มเนื้อหาเตือนภัย ในช่องทางออนไลน์ที่มีปัญหา ฝึกวิเคราะห์ไอดอลที่เราปลื้มและหาจุดเด่นที่เราสนใจไอดอลคนนั้นในกิจกรรม My Idol
📍หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เถ้าแก่เล็กเด็กสร้างตัว เรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินค่าใช้จ่าย ทำความรู้จักเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อ การออมและการลงทุน
📍หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องภัยการเงินยุคดิจิทัล และ
📍หน่วยการเรียนรู้ที่  5 สิทธิลูกหนี้ตามพรบการกำกับการทวงหนี้
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน