อย.เข้มงวดอาหารมีส่วนผสมกัญชา เก็บตัวอย่างขนมน่องไก่ส่งวิเคราะห์เร่งด่วน!

อย.เข้มงวดอาหารมีส่วนผสมกัญชา เก็บตัวอย่างขนมน่องไก่ส่งวิเคราะห์เร่งด่วน!

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รายงานผู้ป่วยเด็กที่เกิดจากการบริโภคกัญชา ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2565 พบผู้ป่วยใหม่ 3 ราย โดย 1 ราย เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหาร เป็นเด็กสมาธิสั้น ซื้อขนมโลตัสรูปน่องไก่ผสมใบกัญชามารับประทาน มีพฤติกรรมซน สมาธิสั้นไม่อยู่นิ่ง กระโดดปีน คึกคักกว่าปกติ ไม่ฟัง ไม่ตอบคำถาม ช่วงนอนหลับนานกว่าปกติประมาณ 11 ชั่วโมง นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง

จากการตรวจสอบขนมโลตัสรูปน่องไก่ผสมใบกัญชา เลขสารบบอาหาร อย.74-2-04659-6-0137 ได้รับอนุญาตชื่อ” โลตัส” ขนมรูปน่องไก่ผสมใบกัญชา กลิ่นบาร์บีคิว (ตราดอกบัว) ผลิตโดย บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) อย.ได้ตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ณ สถานที่จำหน่าย และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์อย่างเร่งด่วน รวมทั้งเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาด้วย” ภก.วีระชัยกล่าว

“นอกจากนี้ อย.ได้ดำเนินแผนเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังคุณภาพและการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่วางจำหน่ายในท้องตลาด และดำเนินคดีกับผู้ผลิตอาหารผิดมาตรฐาน สำหรับผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง และอ่านฉลาก ว่ามีกัญชาเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการบริโภคและข้อความคำเตือนที่แสดงบนฉลาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่ควรซื้ออาหารใส่กัญชาให้บุตรหลานอายุต่ำกว่า 20 ปี รับประทาน” ภก.วีระชัยกล่าว

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน