อย. เตือน “เยลลี่องุ่นเคียวโฮ” ไม่มีฉลากภาษาไทยเสี่ยงอันตราย

อย.เตือนพบ “เยลลีองุ่นเคียวโฮ” รีวิวในโซเชียล ไม่มีฉลาก ไม่มีเลข อย. ผู้บริโภคเสี่ยงได้รับอันตราย พบจำหน่ายช่องทางออนไลน์และวางขายใกล้โรงเรียน

วันนี้ (14 ก.พ.2567) เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าพบขนมเลียนแบบเยลลีองุ่นที่จำหน่ายในญี่ปุ่น เกาหลี ซึ่งมีการรีวิวผ่านสื่อโซเชียล เป็นเยลลีที่บรรจุในถุงคล้ายถุงมือยางหรือลูกโป่งมัดเป็นลูกกลม ใช้ไม้จิ้มฟันปลายแหลมจิ้มถุงแตกออกแล้วรับประทานเยลลีที่อยู่ด้านใน เรียกกันทั่วไปว่า “เยลลีองุ่นเคียวโฮ” มีหลายรสชาติ ไม่มีฉลาก และ ไม่มี เลข อย. พบมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และวางขายใกล้โรงเรียน จึงขอเตือนว่า ไม่ควรซื้อมารับประทาน เนื่องจาก

  1. อาจลักลอบนำเข้าหรือผลิตเพื่อขายในสถานที่ต่างๆ ไม่มีฉลาก ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร เสี่ยงได้รับสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สี วัตถุกันเสีย วัตถุแต่งกลิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด
  2. ใช้ถุงมือยาง หรือภาชนะที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร จะเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคลือบหรือวัสดุที่อาจหลุดลอกออกมาปนเปื้อนสู่อาหาร
  3. อันตรายต่อเด็กเล็กอาจติดคอจากเศษของบรรจุภัณฑ์ที่หลุด ติดอยู่กับเยลลี หรือขนาดของเยลลีที่ไม่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ กรณีผลิตเพื่อขายต่อผู้ซื้อโดยตรง ผู้ผลิตสามารถให้ข้อมูลส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต และคำแนะนำในการบริโภคแก่ผู้ซื้อได้ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีฉลาก แต่หากมีการบรรจุอาหารในถุงมือยาง หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายสถานที่ต่างๆ ไม่มีฉลาก มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

ทั้งนี้ อย. ได้แจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) เพื่อขอความร่วมมือเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เยลลีองุ่นเคียวโฮ ซึ่งกำลังเป็นกระแสแพร่หลายในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยที่อาจจะเกิดกับนักเรียน

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ขนมเยลลีที่ได้รับอนุญาตนำเข้า/ผลิต ต้องมีฉลากภาษาไทย แสดงเลข อย. ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า วันเดือนปีที่หมดอายุ น้ำหนักหรือปริมาตรสุทธิ ข้อมูลวัตถุแต่งกลิ่นรส และวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ เช่น สี และวัตถุกันเสีย

กรณีเยลลีที่ผลิตเพื่อขายต่อผู้ซื้อโดยตรง ควรเลือกซื้อจากร้านที่สะอาด มีการบรรจุในภาชนะบรรจุอาหารเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่ควรให้เด็กบริโภคขนมเยลลีเป็นประจำ เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะอ้วน หรือฟันผุได้ควรรับประทานอาหารหลากหลายในปริมาณที่พอเหมาะ รวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง

หากผู้บริโภคสงสัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน