อย. เตือน! ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมาย อย.

อย. เตือนผู้บริโภคให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมาย อย. โดยสังเกตฉลาก และซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมกับ กก.4  บก. ปคบ. ติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภค ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ได้เข้าตรวจโรงงานผลิตลูกชิ้นที่ จ.ปทุมธานี พบผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูยี่ห้อ “จ๊ะเอ๋” ผลิตโดยไม่ขออนุญาต กระบวนการผลิตสกปรกไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด มีการนำเนื้อไก่มาผสมกับเนื้อหมูขายเป็นลูกชิ้นหมูเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด ไม่ควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารอย่างเหมาะสม ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น อาจมีสารบอแรกซ์ปนเปื้อน จึงได้อายัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2566 เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอเตือนผู้ผลิตลูกชิ้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารว่า การผลิตอาหารต้องขออนุญาตก่อนการผลิตเพื่อจำหน่าย ต้องจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน GMP มีการควบคุมการผลิตอย่างเหมาะสม หากฝ่าฝืน มีความผิดตามกฎหมาย สำหรับผู้ขายอาหารหรือผู้บริโภค ควรเลือกซื้อลูกชิ้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลากครบถ้วน ถูกต้อง ระบุชื่ออาหาร ชื่อ ที่ตั้งของผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน แสดงส่วนประกอบ น้ำหนักสุทธิ และเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. เลือกซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการได้รับอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ของ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” หรือหากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน