สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียกคืน “ยาน้ำเด็ก” 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต เนื่องจากตรวจพบสารปนเปื้อน “เอทธิลีนไกลคอล” เกินมาตรฐาน กินแล้วอาจทำให้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง 

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย. ได้เก็บตัวอย่างยาน้ำสำหรับเด็กส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจพบ “เอทธิลีนไกลคอล” เกินมาตรฐานในตัวทำละลายยาและเป็นสารช่วยปรุงแต่งรสชาติให้ความหวาน อย. จึงมีคำสั่งให้ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันเรียกเก็บคืนยาน้ำสำหรับเด็ก จำนวน 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต ออกจากท้องตลาดโดยเร็ว

 1. Carbosol Syrup
 2. Startec Syrup
 3. Parastar Suspension
 4. Fatec Syrup
 5. Cetaphen Syrup
 6. Co-trimoxazole Mixture
 7. Kressbufen Suspension
 8. Domperstar Suspension
 9. Kresstrim Suspension
 10. Kresscolet Syrup
 11. Kresstec Syrup
 12. Kressbroxol Syrup
 13. Startifen Syrup
 14. Ibustar Suspension
 15. Domperkress syrupอันตราย! อย. เรียกคืน 15 ‘ยาน้ำเด็ก’ มีสารปนเปื้อน กินแล้วอาเจียน ปวดท้องอันตราย! อย. เรียกคืน 15 ‘ยาน้ำเด็ก’ มีสารปนเปื้อน กินแล้วอาเจียน ปวดท้อง