เครือข่ายผู้บริโภคกระบี่ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

 

เมื่อ 29 ธ.ค.64 นายรวี บ่อหนา ประธานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ มอบหมาย นางสาวอิสรินทร์ ไร่ใหญ่ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่และคณะทำงาน เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดกระบี่ ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และเปิดจุดบริการประชาชนของหน่วยงานคมนาคมในจังหวัดกระบี่ และอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

 

โดยนายสุวัฒน์ชัย สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานคมนาคมในจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับ นายสุทิน ทองพลับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ แทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระบี่ รายงานการดำเนินงานของสถาบันอาชีวศึกษากระบี่ และนายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดกระบี่

 

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่มอบหมาย นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์ฯ และปล่อยขบวนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

 

 

ที่มา: แฟนเพจเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน