เครือข่ายผู้บริโภคกระบี่ – ร.ร.อุทยานศึกษากระบี่ แลกเปลี่ยนข้อมูลขับเคลื่อนการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

 

เมื่อ 29 ธ.ค.64 นายรวี บ่อหนา ประธานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ น.ส.อิสรินทร์ ไร่ใหญ่ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่และคณะ เข้าพบ นางอัจฉราพร กิ่งเล็ก รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ ร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลการขับเคลื่อนการจัดการรถรับส่งนักเรียน ในการดำเนินงานร่วมกัน มอบเอกสาร ทำความเข้าใจเอกสารสำรวจและการจัดการการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ภายใต้ 9 องค์ประกอบ มีการหารือการจัดทำแบบสำรวจ โดยการใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคจังหวัดกระบี่”

 

 

ที่มา: แฟนเพจเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน