เครือข่ายผู้บริโภคภูเก็ต ร่วมรณรงค์ประเด็นรถโดยสารสาธารณะในโอกาสวันเหยื่อโลก

 

เครือข่ายผู้บริโภคจ.ภูเก็ต ประเด็นรถโดยสารสาธารณะ ร่วมรณรงค์การลดอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย ในโอกาสช่วงวันเหยื่อโลก (14 พฤศจิกายน) โดยมี นายปิยพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติร่วมรณรงค์ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

“วันเหยื่อโลก” หรือ The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDR) วันโลกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน คือ วันที่คนทั้งโลกจะร่วมลำลึกถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสูญเสียและความสำคัญของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประกาศให้ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน