เครือข่ายผู้บริโภคภูเก็ต ร่วมประชุมสัมมนาโครงการอัยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

 

เมื่อ 5 ส.ค.65  ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตทั้งสามอำเภอมาร่วมโครงการอัยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ณ จังหวัดภูเก็ต ประธานเครือข่ายฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 8 ด้าน คือ 1.ด้านการเงินและการธนาคาร, 2.ด้านการขนส่งและยานพาหนะ, 3.ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย, 4.ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 5.ด้านบริการสุขภาพ, 6.ด้านสินค้าและบริการทั่วไป, 7.ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 8.ด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

หากผู้บริโภคได้รับความไม่เป็นธรรมในเรื่องทั้งแปดด้านนี้ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนพร้อมหลักฐาน (ภาพถ่าย การแค๊บหน้าจอมือถือ สลิปใบเสร็จรับเงิน ฯ) มายัง เพจเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: แฟนเพจเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน