เครือข่ายผู้บริโภคภูเก็ต จัดประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาบริการรถโดยสารสาธารณะ

 

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต ประชุมสร้างความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อ 24 ก.ย.64 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสร้างความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมเดอะพาโก้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สรุปประเด็นการสำรวจรถโดยสารสาธารณะ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด โดยได้รับเกียรติจาก 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง อบจ., ปภ., คปภ., ขนส่งจังหวัดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้ข้อมูลที่น่าสนใจ พัฒนาศักยภาพแก่สมาชิกเครือข่ายผู้บริโภคทั้ง 3 อำเภอ

จากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 35 ปี โดยใช้บริการรถสองแถวเป็นส่วนใหญ่ ผู้โดยสารร้อยละ 40 ใช้เวลาในการรอรถโดยสารประมาณ 30-60 นาที รถที่ให้บริการร้อยละ 41.2 มีการติดคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” โดยรถที่ให้บริการร้อยละ 51.8 มีการจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ และร้อยละ 62.9 มีการจัดบริการที่นั่งตามมาตรการเว้นระยะห่าง และความกังวลของผู้ใช้บริการคือกลัวการติดเชื้อระหว่างเดินทาง มาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในรถ ควรจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้บริการ มีการทำความสะอาดรถก่อนรับผู้โดยสารรอบต่อไป ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตจะได้นำเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

ที่มา: แฟนเพจ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน