เจ้าหนี้สินมั่นคง ฟังทางนี้ เริ่มเปิดยื่นรับชำระหนี้แล้ว ถึง 20 ม.ค.66 หลังศาลให้ฟื้นฟูกิจการ… 

เจ้าหนี้สินมั่นคง ฟังทางนี้ เริ่มเปิดยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2565-20 ม.ค. 2566 หลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ “บมจ.สินมั่นคงประกันภัย” หรือ SMK ดำเนินการฟื้นฟูกิจการ นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ขอแจ้งว่าในวันนี้ ( 20 ตุลาคม 2565) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผน

ล่าสุด ทางสินมั่นคง ยังได้แจ้งขั้นตอนยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่าสินไหมโควิด ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการสินมั่นคงประกันภัย โดยระบุว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2565-20 ม.ค. 2566 โดยสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://reorg-service.led.go.th/index/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โทร. 0-2412-5201-13, 17-26 และ Call Center ของบริษัทฯ โทร. 0-2378-7300

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน