เตือนภัยเร่งด่วน! อย.เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ ‘จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง’ หลังพบ ‘ทาดาลาฟิล’ ไม่ปลอดภัย

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ อย. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เพื่อแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์สมุนไพร “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง”    ภายหลังตรวจตัวอย่างพบ “ทาดาลาฟิล” (Tadalafil)

หนังสือดังกล่าว ระบุว่า อย. ได้เก็บตัวอย่าง “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” เลขทะเบียนที่ G 298/49 ครั้งที่ผลิต 21.a11.01 วันที่ผลิต 19.08.21 วันสิ้นอายุ 19.08.23 จากสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ย (กรุ๊ป) จำกัด และได้ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปรากฏผลการวิเคราะห์ตรวจพบ ทาดาลาฟิล นั้น

ทั้งนี้ อย. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี ทาดาลาฟิล มีความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา  จัดเป็นปัญหาคุณภาพยาที่สำคัญ จำเป็นต้องดำเนินการจัดการปัญหาคุณภาพอย่างเร่งด่วน จึงได้แจ้งผู้ผลิตให้เรียกเก็บตามข้างต้นคืนจากท้องตลาด ดีงนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่อาจได้รับยาดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการแจ้งเตือนภัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน