เตือนแก๊งรับจ้างเปิดบัญชีม้า – ซิมม้า ยกเลิกบัญชีด่วน ฝ่าฝืนจำคุก 3 ปี

เตือนแก๊งรับจ้างเปิดบัญชีม้า – ซิมม้า รีบไปแจ้งยกเลิกบัญชี หลัง ครม. เห็นชอบ พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมไซเบอร์ เตรียมเช็กบิล ต้นตอคอลเซนเตอร์

จากกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส พบสถิติจำนวนบัญชีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงอยู่ในคดี เฉลี่ยถึงวันละ 800 ราย บางรายโดนหลอกเป็นเงินกว่าสิบล้านบาท ถึงขั้นหมดตัวเลยก็มี  ดังนั้น เพื่อป้องกันแก๊งเปิดบัญชีม้า-ซิมม้า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.จึงเห็นชอบ ร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามที่กระทรวง ดีอีเอส เสนอมา

ล่าสุดนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส  กล่าวถึง ร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ คณะรัฐมตรีมีมติเห็นชอบว่า  กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ เมื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ในเร็วๆนี้

โดยเป็นกฎหมายที่จะช่วยแก้ปัญหา การหลอกลวงออนไลน์รวมถึงอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะการระงับยับยั้งการโอนเงินผ่านบัญชีม้า  ซึ่งต่อไป ผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีมา จะมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ก็คือการรับจ้างเปิดบัญชีม้ามีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 300,000บาท   และหากพบว่ามีการใช้บัญชีม้าในการโอนเงินของคนร้ายของมิจฉาชีพก็จะ สามารถอายัดบัญชีหยุดการโอนเงินทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องที่โอนต่อไปเป็นทอดๆได้ ทั้งหมด

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

นอกจากนี้จะมีคณะกรรมการขึ้นมากํากับดูแลและออกนโยบาย และกําหนดว่า ลักษณะที่เป็นพฤติกรรมต้องสงสัยในการโอนเงิน ถ้าเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมต้องสงสัยแล้วตรวจพบ ก็จะสามารถอายัดบัญชีและหยุดการทําธุรกรรมไว้ตรวจสอบได้เป็นเวลา 7 วัน ถ้าพบว่าทําถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่มิจฉาชีพก็จะปล่อยให้สามารถทําธุรกรรมต่อไปได้ แต่ถ้าพบว่าเป็นบัญชีที่มีปัญหา ก็จะสั่งปิดและดําเนินคดี   การเพิ่มอํานาจตรงนี้จะทําให้ กระทรวงดีอีเอส สามารถป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ได้อย่างแน่นอน

ในกฎหมายก็จะมีการตั้งคณะกรรมการโดยนายกรัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อมากําหนดนโยบายประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะแก้ปัญหานี้รวมถึงกําหนดบัญชีต้องสงสัย หรือพฤติกรรมต้องสงสัยที่จะระงับการทําธุรกรรมทางการเงิน

นายชัยวุฒิ ยังเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า นอกจาก การปราบปรามแก๊งเปิดบัญชีม้าแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงเรื่องของซิมม้า การใช้ซิมหรือการติดต่อผ่านมือถือ ต้องมีการลงทะเบียนตามที่ กสทช. กําหนด ซิมม้าหรือการเอาใช้ซิมอื่นมาใช้ ก็จะมีความผิดเหมือนกับการใช้บัญชีม้าก็ให้ระมัดระวัง  ต้องเตือนประชาชน คนที่ไปเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้หรือไปลงชื่อใช้ทะเบียนมือถือให้คนอื่นใช้ บัญชีม้าต่อไปมีความผิดทุกคนโทษจำคุก 3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาท  ซึ่งไม่คุ้มกับที่ไปรับจ้างได้เงินเพียง 500- 2,000 บาท แต่ต้องมาโดนปรับ 300,000 บาท จึงขอเตือนว่าให้พี่น้องประชาชนทุกคนไปที่ธนาคารไปแจ้งยกเลิกบัญชีที่ท่านไปรับจ้างเปิดไว้ไม่เช่นนั้นอาจจะมีความผิดถ้าตรวจพบในภายหลัง.

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน