เตือน! พบสเปรย์พ่นคอ และยาฟ้าทะลายโจร ผิดกฎหมาย อย.

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เตือน อย่าหลงเชื่อโฆษณา ‘สเปรย์ฟ้าทะลายโจรสำหรับพ่นปากและลำคอ’ อ้างสรรพคุณป้องกันโควิด-19 และพบ ‘ยาฟ้าทะลายโจร’ ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ด้าน อย. ระบุ เข้าข่ายผิดกฎหมาย พร้อมสั่งระงับโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมาย อย.

20 กรกฎาคม 2565 โสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค กล่าวว่า สอบ.แจ้งเตือนผู้บริโภคที่นิยมผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟ้าทะลายโจร สำหรับพ่นปากและลำคอ ที่อวดอ้างสรรพคุณป้องกันโควิด-19

เนื่องจากพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ปรากฏโฆษณาในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งการแสดงข้อความและรูปภาพ มีลักษณะที่เข้าข่ายโฆษณาเท็จ เกินจริง เช่น สรรพคุณฆ่าเชื้อไวรัสในลำคอ กันเชื้อลงปอด ขจัดแบคทีเรีย บรรเทาอาการเจ็บคอ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญได้ และอาจมีความผิดตามมาตรา 41 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นเครื่องสำอาง โดยผลิตภัณฑ์ที่พบว่าเข้าข่ายเกินจริง ได้แก่

1. วีเฟรช เม้าท์ สเปรย์ (V-FRESH) เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้จดทะเบียนไว้กับ อย. เลขที่ใบจดแจ้ง 65-1-6400022581

2. เฉิดฉาย เม้าท์ สเปรย์ (CHERDCHINE MOUTH SPRAY) เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้จดทะเบียนไว้กับ อย. เลขที่ใบจดแจ้ง 13-1-6400026579

3. Dentiste Mouth Spray ไม่ปรากฏเลขที่จดแจ้งในแพลตฟอร์มออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นสเปรย์ระงับกลิ่นปาก

โสภณ กล่าวอีกว่า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 สอบ.สุ่มตรวจบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และพบยาฟ้าทะลายโจรไม่ระบุยี่ห้อ เลขทะเบียน G3/55 (ปท) ที่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ จึงแจ้งไปยัง อย. เพื่อขอให้ตรวจสอบการโฆษณาสเปรย์สำหรับพ่นลำคอข้างต้น รวมถึงยาฟ้าทะลายโจรว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่

และ อย. ตอบกลับมาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ว่าได้ตรวจสอบและพบว่า การลงภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรแคปซูล เลขทะเบียน G/53 (ปท) และข้อความการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตและการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ เกินความจริง หรือทำให้เข้าใจผิดในสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 70 ประกอบมาตรา 74 ตาม พ.ร.บ.สมุนไพร พ.ศ.2562

ขณะนี้ อย. ส่งหนังสือสั่งให้ระงับการโฆษณาและดำเนินคดีกับผู้โฆษณา รวมทั้งรายงานเนื้อหาที่ผิดกฎหมายทางเฟซบุ๊กกับบริษัท เฟซบุ๊กอิน (Facebook inc) เพื่อปิดกั้นการโฆษณาการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นลำคอยี่ห้อดังกล่าวนั้น ทาง อย. ยังไม่แจ้งผลใด ๆ กลับมา ดังนั้น สอบ.จะติดตามและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย และแจ้งเตือนภัยกับผู้บริโภคและแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคคนใดพบผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสมายัง สอบ. ได้ที่เว็บไซต์ tcc.or.th

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน