เปิดร่างกฎหมาย สคบ.คุมโฆษณาเครื่องรางของขลัง ป้องกัน-หายป่วย-ผัวเมียคืนดี-มีโชค โดนหมด

เปิดร่างกฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาเครื่องราง ของขลัง ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ทำนองป้องกันอันตราย หายป่วย ได้ผัว ได้หญิง สามีภรรยาคืนดี เข้าตัวคนอื่น มีโชคลาภการพนันหรือหายจน โดนหมด สคบ.เปิดรับฟังความคิดเห็นถึง 24 ส.ค.นี้

วันนี้ (17 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำลังดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาเครื่องราง ของขลัง หรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. …. ก่อนหน้านี้ได้ประชุมทางไกล (Video Conference) ไปเมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา ประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค www.ocpb.go.th ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2566

สำหรับร่างกฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาเครื่องราง ของขลัง หรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. …. สาระสำคัญคือ ให้คำว่า “เครื่องราง” หมายความว่า สิ่งของหรือวัตถุที่โฆษณาว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตรายหรือทำให้รอดปลอดภัย และ “ของขลัง” หมายความว่า สิ่งของหรือวัตถุที่โฆษณาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีพลังหรือมีอำนาจบันดาลให้สำเร็จผลดังประสงค์

และคำว่า “บริการ” หมายความว่า การรับจัดทำการงาน หรือกระทำการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น ที่โฆษณาว่าทำเพื่อคุ้มครองป้องกันอันตราย หรือทำให้รอดปลอดภัย หรือทำเพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้สำเร็จผลดังประสงค์ เป็นข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม

ขณะเดียวกัน ยังกำหนดให้ข้อความโฆษณาเครื่องราง ของขลัง หรือบริการ ที่เชิญชวนหรือชักจูงให้ผู้บริโภคซื้อเครื่องราง ของขลัง หรือรับบริการ โดยอาศัยความเชื่อหรือศรัทธาส่วนบุคคลของผู้บริโภคซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักเหตุผลหรือกระบวนการพิสูจน์ที่เป็นที่ยอมรับ ดังต่อไปนี้

(1) ข้อความที่สื่อสารในลักษณะทำนองว่าสามารถป้องกันหรือบรรเทาอันตราย หรือทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้
(2) ข้อความที่สื่อสารในลักษณะทำนองว่าทำให้ได้มาซึ่งคนรักของรัก หรือทำให้เกิดผลร้ายต่อบุคคลอื่นฝ่ายเดียวหรือทำให้เกิดผลดีแก่ตนเองฝ่ายเดียว หรือทำให้สามีหรือภรรยาหรือคนรักกลับมาคืนดีกัน
(3) ข้อความที่สื่อสารในลักษณะทำนองว่าทำให้มีโชคลาภจากการพนัน หรือสามารถทำให้หลุดพ้นจากความยากจนหรือทำให้เกิดความร่ำรวยหรือความโชคดี

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน