เรื่องเล่าผู้บริโภค : ร้อง ขนส่งฯ กระบี่ รถตู้ไม่แสดงค่าโดยสาร ซ้ำอุปกรณ์นิรภัยไม่ครบ

พบรถโดยสารไม่แสดงราคาค่าโดยสาร ซ้ำร้ายไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงในกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในหลาย ๆ กรณีผู้โดยสารส่วนใหญ่จำยอมใช้บริการเพราะความจำเป็นเรื่องเวลา – และยอมเสี่ยงเนื่องจากรู้สึกว่าตนเองไม่มีทางเลือก แต่สำหรับผู้บริโภครายนี้ตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรม

ผู้บริโภครายนี้เล่าว่า ตนเองได้เข้าไปใช้บริการรถตู้โดยสารประจำทางที่จังหวัดกระบี่ แต่พบว่าที่จุดบริการไม่มีการแสดงป้ายราคาค่าโดยสาร ทำให้ผู้บริโภคไม่อาจทราบได้ว่าถูกเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคาหรือไม่ นอกจากนี้ยังพบว่ารถคันดังกล่าวมีอุปกรณ์นิรภัยไม่ครบอีกด้วย

“เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายน ได้นั่งรถตู้โดยสารประจำทาง ที่วิ่งระหว่างอำเภอ กระบี่ – อ่าวลึก – นาเหนือ และจ่ายค่าโดยสารไป 60 บาท แต่ขึ้นรถมาพบว่าไม่มีป้ายบอกราคาค่าโดยสารและไม่มีถังดับเพลิง จึงไปร้องเรียนเพราะต้องการให้คนขับรถติดป้ายราคาให้ชัดเจน เพื่อทำให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้รับทราบราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน” ผู้บริโภค ระบุ

จากกรณีดังกล่าว ผู้บริโภคได้ร้องเรียนไปยังเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกสภาผู้บริโภค และเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้ประสานไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ชี้แจงและดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค รวมถึงยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และปลอดภัย

ด้วยเหตุนี้ ผู้แทนสำนักงานขนส่งฯ จึงได้ชี้แจงว่า มีการปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งประจำจังหวัดจังหวัดกระบี่และได้จัดทำตารางค่าโดยสารใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางทุกเส้นทางติดอัตราค่าโดยสารภายในรถทุกคันให้เห็นได้อย่างชัดเจนและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ จะมีความผิดตามมาตรา 159 ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานเก็บค่าโดยสารเกินกว่ากฎหมายกำหนด มีอัตราโทษปรับถึง 10,000 บาท

ทั้งนี้ ภายในรถโดยสารสาธารณะต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ครบถ้วน ได้แก่ การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่งและสามารถใช้งานได้ ตำแหน่งการติดตั้งที่นั่งต้องไม่กีดขวางประตูฉุกเฉิน ค้อนทุบกระจก และถังดับเพลิง และแม้ว่าอุบัติเหตุไฟไหม้รถอาจเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนอาจมองว่าไกลตัว แต่เพื่อความปลอดภัยควรมีอุปกรณ์นิรภัยที่ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบในการเดินทางของผู้บริโภค และที่สำคัญคือผู้โดยสารควรรัดเข็มนิรภัยทุกครั้งขณะโดยสารในรถ

หากท่านใดพบปัญหาการบริการด้านขนส่งสาธารณะ เช่น การออกรถไม่ตรงเวลา การแจ้งรอบการออกรถไม่ชัดเจน การบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่ง การคิดค่าบริการแพงเกินจริง หากพบเจอปัญหาเหล่านี้อย่าปล่อยผ่าน สามารถร้องเรียนได้ที่กรมการขนส่งทางบก ทางเบอร์สายด่วน โทร 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือร้องเรียนมาที่สภาผู้บริโภคตามช่องทางดังต่อไปนี้

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน