เวทีความร่วมมือจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารจังหวัดชุมพร

เวทีความร่วมมือจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารจังหวัดชุมพร (ฅนสร้างสุข) ความเชื่อมโยง กับชุมพรมหานครออร์แกนิค , สานพลังสร้างสุขชุมพร วันที่ 19 พฤศจิกายน พศ.2564

สังเคราะห์เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมของกลุ่มเครือข่าย
-เครือข่ายเกษตรและอาหาร Node สสส.
-เครือข่ายข้าวไร่
-เครือข่ายYou Model
– ศรร.แก้มลิงหนองใหญ่
-เครือข่ายคนกล้าคืนถิ่น/เกษตรกรรุ่นใหม่
-เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนSDGPGS
-เครือข่ายสวนยางยั่งยืน/ธนาคารต้นไม้
-เครือข่ายตำบลระบบอาหารบูรณาการ
-เครือข่ายสมาคมไม้ผลชุมพร
-กลุ่ม New Gen
-สมาคมข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนชุมพร/ท่องเที่ยว

ขอขอบคุณท่านวิโรจน์ แสงบางการ ประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพร ท่านทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร และทีมงาน
ท่านไสว แสงสว่าง ประธานสมาเกษตรฯ ชุมพร
ท่านอำพน ธานีครุฑ นายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้
ผศ.อำนาจ รักษาพล, ดร.ฐิระ ทองเหลือ, ดร.อนิรุต หนูปลอด
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชุมพล สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ที่มา: แฟนเพจสมาคมประชาสังคมชุมพร

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน