เครือข่ายผู้บริโภคอ่าวลึก ร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ สุ่มสำรวจร้านค้า ต.บ้านกลาง

 

เมื่อ 11 ก.ค.66 เครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่, สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก, โรงพยาบาลอ่าวลึก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกลาง และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านกลาง ร่วมสำรวจร้านค้าในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ได้ให้คำแนะนำเจ้าของร้านเกี่ยวกับยาที่สามารถจำหน่ายได้ในร้านขายของชำและได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์ขนมที่ไม่มีฉลากบอกส่วนประกอบอาหาร ตรวจพบผลิตภัณฑ์สีผสมอาหารที่ไม่มีวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ และตรวจพบผลิตภัณฑ์กระเทียมเจียวสำเร็จรูปที่ไม่มีฉลากอีกด้วย

 

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน