สมาคมประชาสังคมชุมพร เครือข่ายเกษตรกรรมฯ คณะครูและนักเรียน เปลี่ยนพื้นที่ว่างเป็น ‘แปลงผักพื้นบ้าน’ สร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน

 

เมื่อ 9 ก.ค.65 สมาคมประชาสังคมชุมพร ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนชลธารวิทยา, เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ต.บ้านควน, เครือข่ายข้าวไร่ จ.ชุมพร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา และ โรงเรียนชลธารวิทยา ร่วมกันปลูกพืชผักกินใบ ผักพื้นบ้านในโรงเรียนเพื่อสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารให้กับโรงเรียนและชุมชน

โดยโรงเรียนชลธารวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่จำนวนหลายไร่ ซึ่งสามารถปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้คณะครูได้เตรียมจัดทำผังแปลงพื้นที่ว่างของโรงเรียนเพื่อนำมาปลูกพืชอาหาร สร้างเป็น “ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank)” และจะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

 

ที่มา: สมาคมประชาสังคมชุมพร

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน