สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคปัตตานี ประชุมร่วมเครือข่ายผู้บริโภค อ.เมือง แนะกระบวนการจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค

 

10 ส.ค.65 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิผู้บริโภคการจัดการแก้ไขปัญหาและรู้จักสภาองค์กรของผู้บริโภคแก่เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุม รพ.สต ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี มีผู้อำนวยการ รพ.สต.ตะลุโบะ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเติมเต็มข้อมูลการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นอาหารยาผลิตภัณฑ์สุขภาพและแลกเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนจดแจ้ง

ทั้งนี้ได้มีการแนะนำบทบาทและความเป็นมาสภาองค์กรของผู้บริโภคสู่การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สร้างความเข้าใจเรื่องการจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคและกระบวนการจดแจ้งองค์กร ตาม พรบ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562

ที่มา: สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน