เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการรับเรื่องร้องเรียน

 

เมื่อ 4 ส.ค.65 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาผู้บริโภค ณ ห้องประชุมโรงแรมโบ๊ทลากูน ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

▪️ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน ได้ร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจ ในการรับเรื่องและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน รวมทั้งฝึกการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
▪️ ทำความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่และความเป็นมาของสภาองค์กรของผู้บริโภค
▪️ ทำความเข้าใจในการจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคและกระบวนการจดแจ้งองค์กรตาม พรบ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562

 

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน