สอบ.หน่วยประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเวทีจัดทำข้อเสนอนโยบายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องสินค้าออนไลน์

 

เมื่อ 30 มี.ค.65 ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี – หน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเสนอข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในพื้นที่แต่ละอำเภอ เพื่อนำข้อเสนอดังกล่าวจัดทำร่างนโยบายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิหรือพบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี สามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจหน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือ อีเมล: consumersurat.association@gmail.com

ที่มา: แฟนเพจหน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาองค์กรของผู้บริโภค

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน