สอบ. ร้อง กสทช. หยุดเบอร์โทรหลอกลวง “วันละบาท” ชี้ควรเป็นหน้าที่ผู้ให้บริการ

สภาองค์กรของผู้บริโภค เรียกร้อง กสทช. ชุดใหม่ กำกับ – ดูแล ผู้ประกอบการ ‘ดีแทค’ จัดแพ็กเกจคิดค่าบริการบล็อกลิงก์ SMS หลอกลวง ชี้ การจัดโปรโมชันนี้สร้างภาระซ้ำเติมผู้บริโภค

จากปัญหาการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลจนนำไปสู่การหลอกลวงผู้บริโภค ทั้งรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการส่งข้อความ SMS ชวนเล่นพนัน กู้เงินออนไลน์ หรือหลอกให้คลิกลิงก์อันตราย ขณะเดียวกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมมือกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมเปิดเลขหมาย *137 รับเรื่องร้องเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

แต่ล่าสุดเมื่อ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้ให้บริการค่ายมือถือดีแทค (Dtac) ได้ออกโปรโมชัน Dtac Safe : บล็อกลิงก์ปลอมจาก SMS หลอกลวง โดยให้จ่ายเพียงวันละ 1 บาทนั้น

เมื่อ 19 พ.ค.65 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาองค์กรของผู้บริโภค และอดีต กสทช. เปิดเผยว่า การนำเสนอโปรโมชันดังกล่าวเป็นการสร้างภาระซ้ำเติมให้กับผู้บริโภค ทั้งที่ความรับผิดชอบและการดูแลผู้บริโภคควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่จะต้องป้องกันไม่ให้มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวและมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นอกจากนี้ ยังขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. 2558 ในข้อที่ 5(2) การกำหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นการบังคับโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้บริโภคต้องใช้บริการโทรคมนาคมโดยผู้บริโภคไม่ประสงค์จะใช้บริการนั้น หรือเป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภาระค่าบริการที่เพิ่มขึ้น หรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการจำกัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภคในการใช้บริการนั้น และข้อ 5(4) การกำหนดเงื่อนไขในการคิดค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควรเป็นผลให้ผู้บริโภคเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภค จึงขอเรียกร้องให้ กสทช. ชุดใหม่ เข้ามาควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการในการจัดการปัญหา SMS หลอกลวงนี้ ให้หมดไปและไม่เป็นภาระของผู้บริโภคอย่างที่ผ่านมา และ เมื่อ กสทช. พิจารณาแล้วว่าการกระทำนั้นเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจริง ขอให้ดีแทคคืนเงินให้กับผู้บริโภคทุกรายที่ใช้โปรโมชันนี้ทันที

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน