เครือข่ายผู้บริโภคกระบี่ เตรียมประเมินองค์กร – วางแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด

 

เมื่อ 31 ม.ค.65  ณ สำนักงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ – เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเครือข่ายการดำเนินงานขององค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ ร่วมกับเครือข่ายในระดับอำเภอ

โดย นายรวี บ่อหนา ประธานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ และ นางสาวอิสรินทร์ ไร่ใหญ่ ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ จัดประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหา การเตรียมการประเมินองค์กร ร่วมกันหาแนวทางและวางแผนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนงานและทิศทางการทำงานองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาองค์กรขั้นพื้นฐานและขั้นมีสิทธิ, งานเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน, งานสภาผู้บริโภคและนโยบาย รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวศักยภาพกับความเปลี่ยนแปลงของคนทำงานในองค์กรผู้บริโภค การประเมินองค์กร และเรียนรู้เข้าใจการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรเพื่อพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยน ปัญหา สาเหตุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อีกด้วย

 

 

 

ที่มา: แฟนเพจเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน