เครือข่ายผู้บริโภคกระบี่ จัดเวทีความปลอดภัยทางถนน พัฒนาขนส่งสาธารณะระดับภูมิภาค – ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ

 

เมื่อ 25 ต.ค.64 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ได้จัดเวทีความร่วมมือภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ณ สำนักงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะปลอดภัยในระดับภาค รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุให้เข้าถึงโอกาสและสิทธิทางสังคมอย่างเท่าเทียม เพื่อก่อให้เกิดมาตรฐานการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม

          โดยมีคณะทำงานเครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึก อำเภอเมือง อำเภอคลองท่อม อำเภอเขาพนม และอำเภอเหนือคลอง, ผู้แทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ, นายรวี บ่อหนา ประธานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่, นางสาวอิสรินทร์ ไร่ใหญ่ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่  และนายประสงค์ เชื้อสง่า ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เข้าร่วมในเวทีการประชุมดังกล่าว

          ทั้งนี้ ในเวทีการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานและร่วมกันจัดทำข้อเสนอและแผนปฏิบัติการในประเด็น กลไกการประสานงานในระดับพื้นที่ แผนปฏิบัติการที่จะทำร่วมกัน กิจกรรมการรณรงค์ และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการทำงาน

 #พัฒนาคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ที่มา: แฟนเพจเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน