สอบ.หน่วยประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยเหลือผู้เสียหายอุบัติเหตุรถทัวร์ชนตอม่อ จ.สระบุรี ให้ได้รับสิทธิโดยชอบ

 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ไพบูลย์ ผิวไธสง เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ และ สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้รายงานผลการติดตามงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จากกรณีครอบครัวผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทางสองชั้น (รถร่วมบริการบริษัท ขนส่ง จำกัด) ของบริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด สายกรุงเทพ – สุวรรณภูมิ ทะเบียน 10-4428 ร้อยเอ็ด เสียหลักพุ่งชนตอม่อสะพานต่างระดับ บริเวณตรงข้ามห้างโรบินสัน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 และทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตรวม 8 คน และบาดเจ็บ 22 คน นั้น

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย รวมเป็นจำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บ จำนวน 7 คน และญาติของผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยได้รับเงินสินไหมทดแทนเต็มจำนวนตามสิทธิ จำนวน 1,100,000 บาท จากบริษัท อลิอันซ์ประกันภัย

ส่วนอีกหนึ่งรายที่เป็นผู้เสียชีวิตมีผู้คัดค้าน ผู้เสียหายจึงไม่ได้รับเงินสินไหมทดแทนตามสิทธิทั้งหมดที่พึงจะได้รับเป็นเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งบริษัทอลิอันซ์ประกันภัย จ่ายเงินงวดแรกให้กับผู้เสียหายไปแล้ว 600,000 บาท

แต่ทางผู้คัดค้านต้องการส่วนแบ่งจากเงินงวดแรก จำนวนเงิน 300,000 บาท จึงมีหนังสือไปยังบริษัทประกันภัย เพื่อเรียกร้องสิทธิขอรับส่วนแบ่งไปยังบริษัท อลิอันซ์ประกันภัย โดยแจ้งสิทธิความเป็นบิดาของผู้เสียชีวิต (ซึ่งปัจจุบัน ได้หย่าร้างกับฝ่ายผู้เสียหาย 12 ปีแล้ว) บริษัทประกันภัย จึงระงับการจ่ายในส่วนที่สองอีก จำนวนเงิน 500,000 บาท

ดังนั้น หน่วยประจำจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ในฐานะองค์กรสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการแจ้งสิทธิผู้เสียหายทุกรายให้ทราบถึงสิทธิการชดเชยเยียวยา และ ขั้นตอนในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง

จึงยื่นหนังสือขอคำปรึกษาไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 (4) แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ย หรือประนีประนอม ข้อพิพาททั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้เสียหาย ผู้คัดค้าน และบริษัทประกันภัยฯ นั้น

ซึ่งได้มีขั้นตอนการดำเนินงานหลังจากที่ผู้เสียหายมาร้องเรียนสิทธิที่หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ทางหน่วยงาน ฯ โทรศัพท์ประสานงานไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อขอคำปรึกษา ทำหนังสือ พร้อมหลักฐาน และ พาผู้เสียหายเข้าพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานฯ ได้ทำหนังสือเชิญไปถึงสามฝ่ายที่มีข้อพิพาท เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประนอม

โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค กับ อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ได้ผลสรุปของการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้คัดค้านเรียกร้องสิทธิความเป็นบิดาของผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท แต่ผู้เสียหายซึ่งเป็นมารดาของผู้เสียชีวิต ยินยอมจ่ายเงินให้แก่ผู้คัดค้าน เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท

บริษัทประกันภัยฯ จึงพร้อมจ่ายเงินสินไหมส่วนที่เหลือ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ให้กับผู้เสียหาย ครบตามสิทธิ ทั้งหมดเป็นเงิน 1,100,000 บาท เมื่อคู่กรณีตกลงกันได้ ผู้เสียหาย ผูู้คัดค้าน และบริษัทประกันภัย ไม่ติดใจ จึงได้ทำหนังสือรายงานการคดี ข้อตกลงรับรองว่าถูกต้องพร้อมลงรายมือชื่อเป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด และ อัยการอาวุโสเป็นพยาน จึงบันทึกข้อตกลงเป็นหลักฐาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

 

 

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน