สอบ.รุกคืบ! ผนึกกำลังขยายการปกป้องสิทธิผู้บริโภคภาคใต้

 

พบการหลอกโอนเงินออนไลน์ พิษแชร์ลูกโซ่ ผลกระทบจากมลพิษโรงไฟฟ้าขยะ เหล่านี้คือปัญหาใหญ่ๆ ของผู้บริโภคภาคใต้กำลังเผชิญอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่ในการสำรวจกลับพบว่า มีผู้บริโภคเพียงร้อยละ 2 ที่ตื่นตัวลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเอง ทั้งนี้ในการสัญจรพื้นที่ภาคใต้ของสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร่วมผนึกกำลังกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่เตรียมขยายงานคุ้มครองสิทธิ สร้างศักยภาพผู้บริโภค และขยายเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคภาคใต้ได้เข้าถึงการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง

สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และ องค์กรผู้บริโภคภาคใต้เข้าร่วม

ภญ.ชโลม เกตุจินดา หัวหน้ากลไกเขตพื้นที่ภาคใต้ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ไม่แตกต่างจากปัญหาของพื้นที่ทั่วประเทศ คือ การถูกหลอกลวงทางออนไลน์ แต่ในระดับการตื่นตัวเพื่อปกป้องสิทธิยังไม่มากนัก โดยจากการสำรวจความเห็นผู้บริโภคผ่านกูเกิลฟอร์ม (Google Form) กรณีปัญหาการซื้อขายออนไลน์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100 เคยซื้อของออนไลน์ และพบว่าเคยซื้อสินค้าออนไลน์และมีปัญหาร้อยละ 50 แต่มีผู้ร้องเรียนเพียงแค่ร้อยละ 2 เท่านั้น

นอกจากนี้ยังพบว่า รูปแบบการหลอกหลวงการค้าขายออนไลน์ เป็นรูปแบบเฉพาะในพื้นที่พี่น้องมุสลิมพบเจอที่มีลักษณะการเชิญชวนลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่ โดยให้กลุ่มคนแต่งตัวเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาและอธิบายตามหลักของศาสนาอิสลามให้มีความน่าเชื่อถือและจูงใจ จากนั้นมีการชวนลงทุนในจำนวนเงิน 8,000 บาท และอ้างว่าจะได้คืนภายใน 7 วัน ในจำนวนเงินถึง 50,000 บาท ซึ่งทำให้มีผู้หลงเชื่อและถูกหลอกให้โอนเงินไปเป็นจำนวนมาก

“ปัญหาการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิผู้บริโภคในพื้นที่ซึ่งกำลังดำเนินการมีอีกหลายประเด็น เช่น มลพิษจากโรงไฟฟ้าขยะที่หาดใหญ่ ที่ชาวบ้านในชุมชนร้องเรียนเพราะโรงไฟฟ้าเผาไหม้ไม่ดีทำให้เกิดมลพิษ นอกจากนี้ยังพบว่า ในห้างดังของหาดใหญ่มีการหลอกขายคอร์สเสริมความงามที่ให้โอนเงินไปก่อน ซึ่งบางรายโดนหลอกให้โอนเงินไปถึง 50,000 บาท” ภญ.ชโลม กล่าว

หัวหน้ากลไกเขตพื้นที่ภาคใต้กล่าวอีกว่า ปัญหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงไฟฟ้าขยะ หรือการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ หรือการขายคอร์สเสริมความงาม ขณะนี้เครือข่ายกำลังหารือร่วมกันว่าจะทำอย่างไรให้มีการป้องกันในระดับนโยบาย เช่น การหลอกขายสินค้าออนไลน์ อาจต้องมีการพูดคุยกับค่ายมือถือว่าจะมีแนวทางในการป้องกันการโทรมาหลอกลวงได้อย่างไร

 

ด้าน นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ได้กล่าวถึงภารกิจในการสัญจรว่า สภา องค์กรของผู้บริโภคลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อชวนองค์กรผู้บริโภคเร่งขึ้นทะเบียนองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งมีความคาดหวังว่าทุกจังหวัดจะมีสมาชิกสภา ในสภาองค์กรของผู้บริโภคช่วยรักษาประโยชน์ให้ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้บริโภค ‘มีเพื่อนที่รู้จัก มีคนที่รู้ใจ รู้จริง ที่จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ และได้มีการผลักดันและรณรงค์เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 กระทั่งเกิด พ.ร.บ.จัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562

ทั้งนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภคที่ตั้งขึ้นจะร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้บริโภค ไม่ต่างจากเพื่อน คนรู้ใจ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้บริโภคภาคใต้ในหลายจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเกิดการรวมตัวกันเพื่อปกป้องผู้บริโภคในพื้นที่นั้นๆ

 

ขณะที่ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ผู้บริโภคในหลายจังหวัดยังไม่ตื่นตัวในการจัดตั้งองค์กรเพื่อรวมกันปกป้องสิทธิผู้บริโภค โดยทั่วประเทศมีเพียงแค่ 40 จังหวัดที่มีองค์กร ส่วนบางจังหวัดยังไม่มีตัวแทน หรือมีตัวแทนการทำงานแต่ยังทำงานที่เป็นหลักวิชาการหรือทำงานแบบให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ยังไม่ดีพอ ดังนั้นการลงพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้เป็นไปเพื่อแนะนำการรวมตัวและการทำงานในเชิงการเก็บหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิงเชิงประจักษ์ได้

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน