เครือข่ายผู้บริโภคภูเก็ต จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัด ร่วมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างหน่วยงาน

 

เมื่อ 30 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตได้จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายและนำเสนอปัญหาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารและยา รวมทั้ง ประโยชน์และโทษจากการใช้กัญชาโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน มาจาก เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนสื่อมวลชน ซึ่งให้ความสำคัญและร่วมกันแลกเปลี่ยนการทำงาน เพื่อได้นำมาพัฒนางานของเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต และ ความร่วมมือหนุนเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี

 

ที่มา: เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน