สอบ.สงขลา สรุปบทเรียนการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมตั้งเป้าภารกิจปี 66

 

เมื่อ 27-28 ส.ค.65 หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนการทำงานของเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมสมิหลา บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อสรุปการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาของกิจกรรมสนับสนุนปฏิบัติการระดับพื้นที่ 14 อำเภอ เพื่อวางแผนการดำเนินงานนำไปสู่เป้าหมายการทำงาน ปี 2566

โดยประเด็นจากสรุปบทเรียน ได้แก่ การรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค, การสื่อสารรณรงค์แจ้งข่าวเตือนภัยผู้บริโภค, การขยายเครือข่ายผู้บริโภคและประสานภาคีเครือข่ายในอำเภอ และการสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้บริโภคระดับอำเภอ

 

 

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน