ข้อมูลสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านโทรคมนาคม

สถานการณ์ที่ต้องติดตามลำดับความสำคัญ 
โดยกรอบคิดหลักการนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกอบพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 
 1. USO (Universal Service Obligation)มาตรา17 กทช.มีหน้าที่จัดให้มีโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
 2. MNP (Mobile Number Portability)คงสิทธิเลขหมาย มาตรา12 วรรค4 กทช.กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้ผู้ใช้บริการ มีสิทธิใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิม
 3. Prepaid
 4. QoS
  • Speed Test
   • Internet (speedtest.or.th)
   • on Mobile (TCI Speedtest)
  • Mobile phone (Voice)
 5. Concession VS Licensing สัมปทานและใบอนุญาต
  • 3G and Beyond

สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจโทรคมนาคม

 • ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม

Icon

สถานการณ์โทรคมนาคม_นำเสนออาสาสมัคร_22jun53 272 KB 4 downloads

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ …
Icon

รายงานความก้าวหน้าโครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทระดับหมู่บ้าน พ.ศ.2539 – 2541 282 KB 5 downloads

30 ก.ย.44 ความคืบหน้า: ลำดับแนวทางการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ข้อเสนอ:…

  ร้องทุกข์ - ร้องเรียน